Candidatura d'Unitat Popular

Territorial Ponent-Pirineus

Moció carretera de Malmercat, Tornafort i Puiforniu