Candidatura d'Unitat Popular

Territorial Ponent-Pirineus

Moció sobre el dèficit d'inversions de la CHE a Catalunya