Candidatura d'Unitat Popular

Territorial Ponent-Pirineus

La CUP denuncia que els ajuts de la Diputació per a pal·liar els efectes de la crisi no s’han repartit

El pressupost de despeses de la Diputació per al 2016 tenia una partida dotada inicialment amb 500.000 euros “per a pal·liar els efectes de la crisi sobre la salut” que va ser eliminada per modificacions pressupostàries posteriors

pobresaenergètica

El pressupost de despeses de la Diputació per al 2016 tenia una partida dotada inicialment amb 500.000 euros “per a pal·liar els efectes de la crisi sobre la salut” que va ser eliminada per modificacions pressupostàries posteriors

Ara fa un any, el grup de la CUP a la Diputació de Lleida, en un context d’empitjorament de les condicions de vida de les classes populars i d’acord amb la resolució parlamentària del 9N que incloïa “mesures destinades a blindar els drets fonamentals afectats per les decisions de les institucions de l’Estat”, va registrar una moció per a fer front a la pobresa energètica. Aquella moció es va retirar abans del ple de novembre de 2015 quan altres grups van fer notar a la CUP que la Diputació de Lleida ja tenia una línia d’ajuts als Consells Comarcals destinada a pal·liar els efectes de la crisi, dotada amb mig milió d’euros, que si bé se centrava en els efectes sobre la salut havia de servir per a millorar les condicions de vida dels sectors socials més desafavorits de les nostres comarques.

Un any després, lluny de remetre, la pobresa s’estén en capes cada cop més amplies de la societat catalana i es manifesta de formes molt diverses, de les quals una de les més punyents és la pobresa energètica que sovint veiem reflectida en famílies que malviuen sense els subministraments bàsics o, en casos extrems, en morts com la que recentment es va provocar a una àvia de Reus.

Per aquest motiu CUP expressa el seu desacord i la seva preocupació pel fet que, malgrat el progressiu i constant augment de la pobresa en tots els àmbits, l’esmentada partida del pressupost del 2016 s’ha deixat a zero i el mig milió d’euros s’ha acabat destinat a altres finalitats, mitjançant tres modificacions pressupostàries: dues per decret, per imports de 19.676 i 172.419,44 €, i una per acord de ple, de 307.904,56 €.

En el Ple del 22 d’abril la Diputació de Lleida va aprovar treure 307.904,56 € de la partida “ajuts institucionals per a pal·liar els efectes de la crisi sobre la salut” i destinar-los a “Equipaments de laboratori i científic, edifici de veterinària i ciència i Producció Animal, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària” amb els vots a favor de CiU, ERC, PSC, PP, C’s i Unitat d’Aran i el vot en contra de la CUP. En altres paraules: només la CUP va oposar-se a buidar la partida destinada a combatre la pobresa per a destinar-la a unes instal·lacions que entenem que, per la importància del sector agrícola i ramader a les nostres comarques, poden ser molt importants però que no s’han de finançar amb diners de sanitat. 

El projecte de pressuposts per a l’any 2017 de la Diputació, presentats per a l’equip de govern, inclou de nou una partida de 500.000 € “per a pal·liar els efectes de la crisi sobre la salut” però, com s’ha demostrat al llarg del 2016, per a la CUP aquesta dotació pressupostària inicial no suposa cap garantia d’actuació real de la corporació provincial en un àmbit que hauria de ser prioritari.