Candidatura d'Unitat Popular

Territorial Ponent-Pirineus

La Diputació de Lleida dóna suport a la Marxa Pagesa d’Unió de Pagesos

La Diputació de Lleida aprova la “moció d’Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia” i donar suport a la Marxa Pagesa impulsada pel sindicat agrari. La moció va ser presentada inicialment per la CUP, s’hi van adherir abans del ple el PSC i Unitat d’Aran i va ser votada afirmativament també per CiU. El PP, C’s i, curiosament, ERC van abstenir-se.

MarxaPagesa

Intervenció del diputat de la CUP Joel Jové en defensa de la moció:

“Una vegada més ens trobem presentant una moció que no és nostra sinó d’una entitat (en aquest cas un sindicat agrari) en el que per nosaltres hauria de ser una anomalia. Aprofitem, per tant i com ja hem fet altres cops, per emplaçar al govern i a tots els grups de la Diputació a fer efectiu un canvi en el Reglament Orgànic d’aquesta casa que permeti a les entitats l’entrada de mocions i la seva presentació als plens com ja passa en altres ens locals com, sense anar més lluny, l’Ajuntament de Lleida.

I dit això i tot recordant el pes i la importància de l’agricultura a les nostres comarques ens posem en aquest cas al costat del sindicat agrari majoritari d’aquest tros de país i presentem aquesta moció al costat del PSC i d’UA. I no cal dir que ho fem, no pas perquè sigui Unió de Pagesos qui faci la petició sinó pel contingut de la mateixa que lògicament subscrivim de dalt a baix.

I el que fa aquesta moció és senzillament demanar el suport de la Diputació a la MARXA PAGESA que tindrà lloc del 26 al 28 de gener i que vol ser una gran mobilització de la pagesia cridant a la renovació del contracte de la societat amb el camp en la conjuntura de canvi polític i social que viu Catalunya. Una mobilització que centra les seves reivindicacions en el contingut del manifest que es transcriu literalment a la moció i que desenvolupa de manera genèrica els 6 punts següents:

1.            Per la dignitat i el reconeixement de la pagesia en la societat.

S’insta al reconeixement escrit i legal de les funcions de la pagesia per tal que la ciutadania, que és qui hi ha de conviure, les conegui i respecti.

2.            Pel respecte a la voluntat democràtica de la pagesia catalana.

Es fa un prec a tenir en compte els resultats de les eleccions sindicals a l’hora de dur a terme iniciatives i teixir espais de deliberació, negociació o acord que afectin al sector

3.            Perquè els preus remunerin suficientment la pagesia.

Es demana una cobertura legal que garanteixi la transparència, l’equitat i la justícia del mercat agrari.

4.            Pel respecte a les prioritats de les polítiques de desenvolupament rural.

Es fa una crida a aprofitar la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats per a revertir la desatenció de l’Estat cap a la pagesia catalana que ha tingut lloc els darrers anys en forma de retallades i poc respecte a les polítiques aprovades pel Parlament

5.            Per la gestió eficaç de la fauna salvatge.

S’insta a replantejar la gestió de la fauna salvatge per acabar amb l’impacte negatiu d’aquesta sobre les explotacions agràries amb, per exemple, el desenvolupament d’una llei de caça pròpia

i 6. Per aturar arbitrarietats, calen espais agraris protegits i productius.

Es demana una legislació clara que garanteixi uns espais agraris protegits i productius amb, per exemple, estudis d’impacte agrari dels nous projectes, un pla sectorial agrari o la unificació de normatives reguladores del sòl no urbanitzable

Una moció d’Unió de Pagesos, per tant, de suport a la Marxa Pagesa de la propera setmana i al seu manifest que subscrivim, presentem i emplacem a la resta de grups a votar favorablement”

La moció es va aprovar per 17 vots a favor (12 CiU, 3 PSC, 1 CUP i 1 UA) i 8 abstencions (6 ERC, 1 PP i 1 C,s)