Candidatura d'Unitat Popular

Territorial Ponent-Pirineus

La Diputació de Lleida s'adhereix a l’Asociación Española de Municipios de Montaña

La Diputació de Lleida, que forma part de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), s'ha adherit a l’Asociación Española de Municipios de Montaña (esMONTAÑAS), amb els vots favorables de CiU, PSC, UA, el PP i... ERC. Només la CUP s'hi ha oposat.

A continuació transcrivim la intervenció del portaveu de la CUP:

"Entenem un contrasentit que la Diputació de Lleida formi part de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i al mateix temps de la Federacions Española de Municipios y Provincias (FEMP) o, com se’ns proposa ara, de l’Asociación Española de Municipios de Montaña (esMONTAÑAS)

La “declaració de principis i accions prioritàries” que publica esMontañas a la seva pàgina web (per cert en una única llengua) esmenta diverses qüestions que giren al voltant de dos eixos d’actuació i que compartim:

D’una banda la necessitat d’un marc legislatiu propi per als municipis de muntanya que faci front a les situacions i problemàtiques específiques de les zones de muntanya. Entenem que aquest  és el principal cavall de batalla, que el despoblament de les zones de muntanya (i de les zones rurals en general) s’han de combatre amb mesures legislatives de tot tipus (incloses polítiques fiscals específiques, com es plantejava en una moció aprovada per unanimitat al ple de març aquesta Diputació). Com a independentistes entenem, però, que el marc legislatiu no ha de ser l’espanyol sinó el català.

Ens direu que el marc legal actual és el que és i no el que nosaltres voldríem i és veritat. No és el marc que voldríem nosaltres però tampoc no és un d’exclusivament espanyol. De legislació que afecta els nostres municipis de muntanya n’hi ha d’espanyola, d’europea i de catalana i és la suma de els tres la que configura marcs legislatius similars però diferents entre els diferents territoris de l’actual Estat espanyol.

Per això ens preguntem si les competències legislatives del Parlament de Catalunya no són motiu suficient per a que l’àmbit associatiu dels nostres municipis de muntanya sigui el català? Nosaltres creiem que sí, no sabem si amb una associació específica (com en el cas dels municipis poc poblats que van crear l’Associació de Micropobles de Catalunya) o mitjançant comissions de treball al si de les associacions municipalistes existents. Recordem que el 2013 l’Associació Catalana de Municipis va anunciar la creació de la comissió de municipis de muntanya, juntament amb la de petits municipis i  que actualment sembla que només existeix la segona.

De l’altra banda, l’altre eix d’actuació important és la cooperació entre entitats i el diàleg entre el món rural i l’urbà. En aquest cas entenem que l’àmbit geogràfic és menys important, que cal diàleg i comunicació, compartir coneixements, entre institucions i entitats d’arreu, especialment amb els territoris europeus (estatals, nacionals, regionals, etc) que més han avançat en la lluita contra el despoblament i en favor del desenvolupament de les zones de muntanya"