Candidatura d'Unitat Popular

Territorial Ponent-Pirineus

Notícies de Territorial Ponent-Pirineus

La petició de la CUP va fer-se al punt de precs i preguntes i no va obtenir resposta. A continuació en transcrivim el text:

MarxaPagesa

Intervenció del diputat de la CUP Joel Jové en defensa de la moció:

“Una vegada més ens trobem presentant una moció que no és nostra sinó d’una entitat (en aquest cas un sindicat agrari) en el que per nosaltres hauria de ser una anomalia. Aprofitem, per tant i com ja hem fet altres cops, per emplaçar al govern i a tots els grups de la Diputació a fer efectiu un canvi en el Reglament Orgànic d’aquesta casa que permeti a les entitats l’entrada de mocions i la seva presentació als plens com ja passa en altres ens locals com, sense anar més lluny, l’Ajuntament de Lleida.

El grup polític de la CUP a la Diputació de Lleida ha presentat una moció de suport al Manifest d’Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia. El Manifest, promogut pel principal sindicat de la pagesia de la C.A. de Catalunya, inclou “sis eixos als quals cal fer front perquè el camp català contribueixi adequadament al benestar de la societat catalana”:

• Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat

Aeroport d'Alguaire

La Candidatura d’Unitat Popular ha anunciat aquest dilluns que demanarà a la Diputació de Lleida l’aturada de qualsevol ajuda a l’aeroport d’Alguaire fins que no s’aclareixin les informacions aparegudes aquest diumenge al mitjà digital CRÍTIC sobre irregularitats econòmiques en el control de les concessions.

 

Xavi Pedemonte, alcalde de Soriguera (Pallars Sobirà) per la CUP, va participar, al costat de representants electes d’altres formacions polítiques, a l’acte de presentació a Lleida de l’Assemblea d’Electes de Catalunya. L’AECAT és una entitat impulsada per l’Assemblea de Municipis per la Independència (AMI) que agrupa electes de diferents institucions “per a fer front als reptes que té plantejats el país en els propers mesos”. En la seva intervenció Pedemonte va recordar que la necessitat de ser valents per a obeir el mandat popular i, per tant, per a desobeir l’Estat espanyol.

El punt dels pressupostos es va iniciar el debat de les esmenes presentades per ERC i el PP. D’aquestes només les primeres van acabar votant-se. La CUP va votar favorablement les esmenes presentades pels republicans que, en resum, s’avenien força amb el què hem defensat reiterades vegades al ple: eliminar partides d’ajuts directes de presidència, susceptibles d’atorgar-se amb criteris gens clars, per a programes i convocatòries públiques d’ajuts amb unes bases específiques clares.

El Consell Comarcal de la Segarra aprova una moció de la CUP instant a consensuar un candidat alternatiu a presidir aquest òrgan de normalització lingüística

 

Al ple ordinari de setembre, la CUP va presentar una moció sobre la presidència del Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Lleida, ens que té com a finalitat la normalització lingüística a les comarques de Ponent, a les del Pirineu i al Solsonès.

alfals-cup-ponent

 Entenem que la problemàtica associada a la gestió de residus s’ha d’abordar
atenent a les causes que la generen, i no als efectes que produeix.
Aquesta planta duplicarà la seva capacitat de tractament actual, augmentant­la
fins a unes 194.545 Tn/any de residus, de les quals unes 90.000 Tn/any seran
de residus sòlids urbans, unes 60.000 Tn/any de residus orgànics i unes 2000
Tn/any de residus especials.
Denunciem   que   aquesta   modificació   del   consum   de   matèries   primeres

Pàgines