Candidatura d'Unitat Popular

Territorial Ponent-Pirineus

Consell General de l’IEI: on són les dones?

Amb la pròrroga dels membres que havien de cessar l'any passat, aprovada per tots els patits menys la CUP, el Consell General de l'Institut d'Estudis Ilerdencs contitnuarà format per 28 homes i 8 dones.

 

La Junta Rectora i el Consell General són els dos òrgans col·legiats de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Mentre que el primer és l’òrgan de govern de caire polític, on hi ha representats partits polítics i els consells comarcals, entre altres, al Consell General hi ha els representants del món cultural i acadèmic. El consell està constituït per 36 consellers anomenats pel ple de la Diputació, per un període de quatre anys renovables per meitats cada dos.

Les dues últimes renovacions del Consell s’han endarrerit considerablement: els membres nomenats el 2012, que havien de cessar el 2016, van ser substituïts el 2018 i els nomenats el 2014, que havien de cessar el 2018, han estat prorrogats en el seu càrrec fins el 2020 pel ple de la Diputació “per a tornar a la pauta temporal de renovar-ne la meitat cada dos anys” per 23 vots a favor (CiU 12, ERC 6, PSC 3, PP 1, Cs 1 i UA 1) i 1 en contra (CUP).

Bep Cabré, diputat de la CUP, va justificar així el vot contrari de l’esquerra independentista:

“Estem endarrerint anys el mandat dels membre elegits el 2014 com a conseqüència de que prèviament s’havia endarrerit, no sabem perquè, la substitució dels escollits el 2012. Per a tornar a la pauta temporal de renovar-ne la meitat cada dos anys es podia fer de dues maneres: prorrogant els actuals o escollint-ne de nous per un mandat més curt i d’acord amb els criteris proposats a aquest ple el juny de 2018, on es va presentar una moció per un sistema d’elecció del Consell General de l’IEI paritari i transparent)

Sense qüestionar la vàlua de cap de les persones que es proposa prorrogar, veiem que:

- El llistat no és gens paritari (13 homes i 5 dones). El renovat l’abril de l’any passat tampoc no n’era (15 homes i 3 dones), fet que dóna una composició total del Consell de l’IEI de 28 homes i 8 dones. Moltes declaracions i molts llaços liles el 8 de març i a l’hora de la veritat no es fa res per acabar amb la desigualtat.

- Creiem que la composició del Consell també hauria de ser més equilibrada territorialment, tot i que som conscients que aquest aspecte és més difícil d’aconseguir pel pes demogràfic de la ciutat de Lleida i per la presència en aquesta ciutat d’institucions com la universitat.

Creiem que aquestes mancances, sobretot la de la paritat, caldria corregir-la de manera immediata. Per tot això som partidaris d’iniciar des d’ara mateix el procés de substitució dels membres que acabaven mandat el 2018 i de fer-ho de manera que amb aquesta renovació la composició del Consell de l’IEI esdevingui paritària i, en conseqüència, votem en contra de la pròrroga”

En un altre punt del ple es va aprovar, per unanimitat, la modificació dels estatuts del Consorci Segre-Rialb per, entre altres coses, adaptar-lo a un llenguatge no-sexista.

Bep Cabré: "moltes declaracions i molts llaços liles el 8 de març i a l'hora de la veritat res"