Candidatura d'Unitat Popular

Territorial Ponent-Pirineus

La CUP denuncia la manca d’inversions de la CHE a Catalunya

Des de l’any 2000 la mitjana d’inversions de la CHE en territori català se situa al voltant del 6%, un terç del que correspondria per població i per territori. En els últims anys la inversió a disminuït fins a nivells ridículs.

La CUP ha presentat una moció al ple de la Diputació de Lleida denunciant la manca d’inversions en la que es reclama que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre incrementi les seves inversions a la part catalana de la conca. La part catalana té el 18,27% de la superfície i el 18,32% de la població de la conca hidrogràfica de l’Ebre i, en canvi, d’acord amb dades publicades a les memòries anuals de la mateixa CHE aquest organisme, durant el període 2000-2014 aquest organisme hi ha destinat una mitjana d’inversions del 6,5% i ha seguit una línia clarament descendent fins al 0% de l’any 2014. A les dues últimes memòries publicades (2015 i 2016) les dades d’inversió a Catalunya no es detallen.

Per aquest motiu la CUP proposa que la Diputació exigeixi a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre una dotació pressupostària per a inversions a la part catalana de la conca hidrogràfica de l’Ebre i a la part aranesa de la conca hidrogràfica de la Garona proporcional al seu pes territorial. La CUP recorda també que el 2016 la Diputació ja va aprovar una moció reclamant la millora dels camins de titularitat de la CHE a la zona limítrofa entre les comarques del Segrià i el Baix Cinca.

La CUP és conscient que les inversions dels organismes de conca obeeixen a molts factors i que la construcció de grans infraestructures pot fer que durant un determinat període de temps s’incrementin els percentatges d’inversió en determinades zones en detriment d’altres però en cap cas trobem justificable la davallada d’inversions de la última dècada i que només s’entén en la situació d’espoli que pateix el nostre país