Candidatura d'Unitat Popular

Territorial Ponent-Pirineus

La CUP es plantejaria accions legals contra la Diputació de Lleida pel pagament de la fiança del suposat cas de ‘mòbbing’

La Diputació ha dipositat la quantia de la fiança a càrrec del pressupost de la pròpia Diputació quan aquesta hauria d’anar a càrrec dels dos investigats

La CUP apunta a una malversació de cabals públics ja que s’estaria fent respondre a l’erari públic de la responsabilitat a què puguin ser condemnats els investigats

 

Tal com diversos mitjans d’informació publicaven dijous passat, s’ha fet pública l’obertura de judici oral dictada per Interlocutòria del Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Lleida, de 19 de gener de 2017, dins les actuacions de diligències prèvies 1098/2015 que se segueixen contra MARLEN MINGUELL ORTIZ i GERARD SERRA MARTINEZ, per un delicte d’assetjament funcionarial i/o laboral i un delicte contra la llibertat sindical.

La mateixa resolució va decretar la responsabilitat civil solidària entre els dos investigats per un import de 179.200€ a dipositar en les vint-i-quatre hores següents a la seva notificació i, només subsidiàriament, la interlocutòria preveu la responsabilitat civil de la Diputació de Lleida, és a dir, en el cas d’insolvència dels dos investigats.

No obstant la claredat dels termes de la interlocutòria, i tal com se’n fan ressò els mitjans, la Diputació ha donat ordre de dipositar la quantia de la fiança al Jutjat a càrrec integral del pressupost de la Diputació de Lleida, sense que consti en cap cas la insolvència acreditada dels dos investigats.

La Candidatura d’Unitat Popular considera que aquesta actuació constituiria una greu irregularitat atès que s’incorre en disposar del diner públic en benefici d’aquests dos funcionaris, sense que existeixi res que obligui a la Diputació de Lleida a fer front a la fiança i, per tant, entén que de no enretirar-la del Jutjat d’Instrucció es perfeccionaria una malversació de cabals públics ja que s’estaria fent respondre a l’erari públic de la responsabilitat civil a què puguin ser condemnats els investigats.

Per tot plegat, el grup polític de la Candidatura d’Unitat Popular a la Diputació de Lleida ha demanat avui mateix que, amb immediatesa, es retiri la fiança sota advertiment d’emprendre les accions legals pertinents contra la pròpia Diputació en defensa del diner públic que és de tots i de totes.