Candidatura d'Unitat Popular

Territorial Ponent-Pirineus

La Diputació rebutja rebutjar les prospeccions mineres del Pallars

El 21 de setembre, minuts abans que es fes efectiva la renúncia a l’acta de diputat del fins aleshores portaveu de la CUP, Joel Jové, va entrar al registre de la Diputació de Lleida a petició de la Plataforma Salvem Salau una moció de rebuig de les investigacions mineres del Pallars Sobirà i el Pallars Jussà, per a incloure en l’ordre del dia del ple ordinari d’octubre. El fet de registrar la moció amb un mes d’antelació era provocat pel fet que fins al següent ple en que havia de prendre possessió Josep Cabré la CUP no disposava de cap diputat que pogués presentar mocions.

 

Els canvis provocats per la detenció de diferents persones de la Diputació, entre ells el seu fins aleshores president, Joan Reñé, van fer que al mes d’octubre la Diputació no celebrés ple ordinari i que se’n convoquessin dos d’extraordinaris (d’acceptació de renúncia del president sortint i d’elecció de nova presidència) abans de que arribés la credencial de diputat de Josep Cabré, fet que va excloure la CUP d’aquells dos plens i va allargar la situació de deixar l’esquerra independentista sense representació a la institució provincial fins el ple de novembre.

 

Degut als dos mesos transcorreguts des de la seva entrada al registre fins al seu debat al ple, la CUP va sol·licitar als redactors de la moció la seva actualització pels possibles canvis ocorreguts durant aquest període.

La nova moció, actualitzada i amb més punts als acords, no es va poder entrar al registre, com es fa habitualment, perquè el nostre diputat encara no havia pres possessió, però sí que es va poder debatre a la reunió de coordinadors de grups (dimecres 21 de novembre), per si els diferents grups volien fer-hi alguna esmena que es pogués incorporar al nou text, que formalment es presentaria com a substitut del presentat al setembre al mateix ple, un cop el nou diputat hagués accedit al càrrec. Cap dels grups polítics va proposar cap esmena. El dia abans del ple (dijous 22) ERC ens proposa canviar “rebuig” per “preocupació” al punt 4 i suprimir tot el punt 8, a canvi del seu vot afirmatiu. El grup de CiU, per la seva banda, troba objeccions per a votar aquests mateixos punts i, a més, el 6 i el 7. Davant de tantes propostes de canvi, que desvirtuaven el contingut de la moció, la CUP decideix no acceptar cap esmena i que els grups, si així o desitgen, votin la moció per punts.

El resultat de la votació va ser que la Diputació va acordar manifestar la seva preocupació per les prospeccions mineres en una zona on coincideixen diferents figures de protecció  pel seu alt valor ecològic però va rebutjar rebutjar-les.

 

Resultats de la votació per punts:

1 - Manifestar la preocupació perquè una zona declarada Parc Natural -i Xarxa Natura 2000-, per tant, protegida des del 2003 amb l’objectiu de salvaguardar el seu patrimoni natural, biològic, geològic, ecològic, paisatgístic i cultural, ara es troba totalment amenaçada per unes pràctiques mineres que, en cap cas i per molt que ho justifiquin en l’Estudi d’Impacte Ambiental, en respectaran l’entorn privilegiat.

Aprovat. 21 a favor (CUP, CiU, ERC, PSC i UA i 1 abstenció (PP).

2 - Recordar que la investigació minera d’Alt Àneu se situa en una zona amb una elevada importància històrica, social i cultural on, cada any, s’hi fa un agermanament catalano-occità.

Aprovat. 21 a favor (CUP, CiU, ERC, PSC i UA i 1 abstenció (PP).

3 - Manifestar la preocupació per la contradicció que suposen aquestes pràctiques mineres en una zona inclosa al Geoparc de la Conca de Tremp-Montsec, com són els municipis de Baix Pallars i de la Torre de Capdella.

Rebutjat. 8 a favor (CUP, ERC i PP). 11 en contra (CiU) i 3 abstencions (PSC i UA).

4 - Manifestar el nostre rebuig a aquestes pràctiques mineres que s’han iniciat a les nostres comarques per les greus conseqüències que se’n derivaran, tant les del municipi d’Alt Àneu com les del Baix Pallars i de la Torre de Capdella (Vall Fosca), com les que puguin sorgir properament.

Rebutjat. 1 a favor (CUP), 12 en contra (CiU i PP) i 9 abstencions (ERC, PSC i UA).

5 – Demanar que els expedients d’aquestes investigacions segueixin el tràmit ordinari davant l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental i no gaudeixin de procediment simplificat.

Aprovat per unanimitat dels presents.

6 – Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat a iniciar, de forma urgent, els tràmits de redacció del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de l’Alt Pirineu, tal i com estableix l'article 5 del Decret 194/2003, de l’1 d’agost, de creació del Parc Natural de l’Alt Pirineu i l'article  5 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.

Rebutjat. 8 a favor (CUP, ERC i PP). 11 en contra (CiU) i 3 abstencions (PSC i UA).

7 - Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat a aplicar el principi de precaució (article 2g de la Llei 42/2007) i del règim de protecció preventiva (article 23 de la Llei 42/2007), i paralitzar la tramitació d’aquesta proposta d’investigació minera mentre el Parc Natural de l'Alt Pirineu no tingui aprovat el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge

Rebutjat. 8 a favor (CUP, ERC i PP). 11 en contra (CiU) i 3 abstencions (PSC i UA).

8 - Sol·licitar la paralització immediata d’aquests permisos d’investigacions mineres pels greus impactes ambientals que suposen.

Rebutjat. 1 a favor (CUP), 11 en contra (CiU) i 10 abstencions (ERC, PSC, PP i UA).

i 9 - Comunicar aquests acords als Departaments d’Empresa i Coneixement i de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, als consells comarcals del Pallars Sobirà i del Pallars Jussà i als ajuntaments d’Alt Àneu, Baix Pallars i Torre de Capdella, a l’EMD d’Isil i Alós i al Geoparc Conca de Tremp-Montsec

Aprovat per unanimitat dels presents.

(No eren al ple un diputat de CiU, una diputada del PSC i la diputada de Cs)

La Diputació de Lleida va acordar manifestar la seva preocupació per les prospeccions mineres en una zona on coincideixen diferents figures de protecció pel seu alt valor ecològic però va rebutjar rebutjar-les